Portál:Otázky z biochemie (1. LF UK, VL) – WikiSkripta

Typy chemických vazeb, slabé interakce. Voda a její fyzikální a chemické vlastnosti, význam v organismu. Disperzní soustavy, rozpustnost látek, pravé a ...

Disperzní soustavy - složení roztoku, hmotností zlomek...

Charakteristika: Práce slovně představuje disperzní soustavy se zaměřením na složení roztoku, hmotnostní zlomek daných prvků nebo jejich difúze.. Periodický zákon a jeho vztah ke struktuře a k vlastnostem látek

Sheet3 Sheet2 Sheet1 cpv_2008 Sezamová semena 03111600-8 Hořčičná semena 03111700-9 Semena zeleniny 03111800-0 Semena ovoce 03111900-1 Semena květin

Vydavatelství VŠCHT Praha : „Fyzikální chemie povrchů a ...

Skripta„Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav“ jsou rozdělena na dva tématické celky: fázová rozhraní a disperzní soustavy.

Dispersní soustavy

Dispersní soustavy a koloidní systémy Jana Novotná. Spojité disperzní prostředí: kapalné, plynné, tuhé.. Hmotnostní procenta = počet dílů složky ve 100 hmotnostních dílů roztoku (10% roztok = ve 100 g roztoku je 10 g rozpuštěné látky)

disperzní soustava |

disperzní soustava, soustava skládající se obvykle ze dvou, někdy i více látek, z nichž jedna, nazývaná disperzní podíl či dispergovaná látka, je rozptýlena (dispergována) ve druhé, nazývané disperzní prostředí, které vytváří vždy spojitou.

Roztoky -

Roztoky Roztok je homogenní směs. Nejčastěji jsou roztoky směsi dvousložkové (disperzní soustavy). Látka v nadbytku – disperzní prostředí, druhá ...

Slovník odborných pojmů - Gema - restaurování a konzervace ...

Gema Art Group Současnou hlavní náplní práce je restaurování a konzervace památkově chráněných objektů.

Výukové materiály - zdarma ke stažení

Výukové materiály - zdarma ke stažení. Všechny níže uvedené výukové materiály jsem sám vytvořil a poskytuji je zdarma všem zájemcům z řad žáků ...

6/1 Disperzni soustavy a roztoky

6/1 Disperzní soustavy a roztoky Co je to disperzní soustava?. ∙ při přípravě roztoků (při rozpouštění) nedochází k chemické reakci ∙ odstraní-li se rozpouštědlo (např. ve. rozpouštědla na tzv. „nasycený roztok“

MAGEO - auditorium -₪₪₪ FYZIKA pro každého ₪₪₪ - volná dis

GEORGE_KILLER [15.4.10 - 22:55] SRNKA: Co tech 20GW a 20 Temelinu? Jednak je teda Temelin cca 2x1GW, ale elektrickejch, vykony reaktoru jsou rekneme 3x vetsi . . . to ...

Koloidní chemie -

Soustavy tvořené minimálně dvěmi různými látkami (vlastně směsi) se nazývají disperzní soustavy. ... jedná se o pravé roztoky - analytické disperze.

Disperzní soustavy - farmaceutická wiki]

Klasifikace disperzních soustav Analytické disperze (pravé roztoky). Podle počtu fází se disperzní soustavy dělí na: homogenní - pokud mezi dipserzním podílem a disperzním prostředím není fázové rozhraní. Tvoří

Ultrazvuk,infrazvuk - seminárka - Seminárky, referáty ...

seminárka: Ultrazvuk,infrazvuk (Ultrazvuk, Infrazvuk) ... Úvod: Ultrazvuk, infrazvuk. Na úvod Vás seznámím s několika klíčovými slovy:

Stanovení viskozity roztoků – teoretická část

Viskozita roztoků makromolekulárních látek Roztoky makromolekulárních látek jsou soustavy tvořené rozpouštědlem (disperzním prostředím – spojitá fáze) a makromolekulami (disperzním podílem – rozptýlená fáze). Soustavy, které.

Disperzní soustavy

Metodický list/anotace: Prezentace slouží k úvodu, procvičení nebo zopakování tématu „disperzní. Mezi nejběžnější hrubé disperzní soustavy patří: suspenze, emulze, pěny a aerosoly.  Rozptýlená látka se dá z koloidního roztoku

Metody studia koloidních soustav

Pro klasifikaci bohatých možností existence koloidních soustav (jejich rozčlenění do skupin podle podobných vlastností) lze zvolit různá kritéria. Nejběžněji používanými jsou skupenský stav disperzní fáze a disperzního prostředí za normálních.

Co to je koloidní roztok? |

panenka. Koloidní roztoky jsou disperzní soustavy s kapalným disperzním prostředím. Jejich vlasnosti určuje struktura dispergovaných částic.

RNDr. Vojtěch Ullmann: Radioisotopová scintigrafie

4.1. Podstata a metody scintigrafie.Úloha a definice scintigrafie; nukleární medicína Nukleární medicína je obor zabývající se diagnostikou a terapií ...

Dispersní a koloidní systémy - Chemie - Referáty

Rozdělení disperzních soustav podle skupenství disperzních částic a disperzního prostředí je uvedeno v tabulce 9.1. Tabulka 9.1 Rozdělení disperzních soustav Disperzní prostředí Disperzní částice Název plynné kapalné, hrubá.